Европейски проект за подпомагане образованието на възрастни

Насоката на „Европейската Peer Review“ е с цел ориентиране и консултиране в образованието за възрастни и професионално обучение. Тя следва „Принос към ЕРРОК на изпълнение“

Проектът „EuroPeerGuid“ е транснационален европейски проект, финансиран с подкрепа от страна на Европейската комисия в рамките на Програмата за учене през целия живот, провеждана в Португалия, по-конкретно от CECOA – Център за обучение по професионална търговия.

Неговата главна цел е да привлече и подкрепи всякакви доставчици и други организации в областта на образование и обучение, както и техните усилия за подобряване на качеството на услуги, планиране и използване на препоръките на Общата европейска рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение.

Към този проект са включени различни партньори и организации, сред, които Португалия с Институт за заетост и професионално обучение, IP и Фондация Alentejo; Франция взема участие със CIBC – Интернационален център и компетенции от Artois Ternois; Словения се включва с ACS / SIAE – Словенски институт за образование на възрастни; Финландия участва с Професионален колеж Keuda и Министерството на заетостта и на финландската икономика.

Работата по проекта за образование започва през 2011 г. и ще продължава до края на 2012 г. В него участват всички организации, а те от своя страна имат възможност да споделят опита си с екипа работещ по проекта.

Институтът за заетост и професионално обучение, IP, е национална ангажираност на обществена услуга и цели да насърчи създаване и качеството на заетостта, да се справи с безработицата, чрез прилагане на активни политики по заетостта, включително професионално обучение.